הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות

עוגיות

האתר הזה עושה שימוש בשתי עוגיות.

העוגיה ההכרחית היא עוגיית המפגש, ולרוב היא נקראת MoodleSession. אתם חייבים להרשות לעוגייה הזאת להיכנס לדפדפן שלכם כדי לשמור על המשכיות ולשמור על כך שתישארו מחוברים למערכת כשאתם עוברים מעמוד לעמוד. כשאתם מתנתקים מהמערכת או כשאתם סוגרים את הדפדפן העוגייה הזו נהרסת (vהן על הדפדפן והן על השרת שלכם).

העוגייה האחרת נמצאת רק מטעמי נוחיות, ולרוב היא השם שלה הוא משהו בסגנון MOODLEID. כל מה שהיא עושה זה לזכור את שם המשתמש שלכם בתוך הדפדפן. הדבר אומר שכשאתם תחזרו לאתר הזה בשם המשתמש בעמוד ההתחברות כבר יהיה כתוב השם שלכם. זה בטוח לסרב לעוגייה הזו, זה רק אומר שתצטרכו להקליד מחדש את שם המשתמש שלכם בכל פעם שתרצו להתחבר.