Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

ביקורך הראשון באתר זה?

 

שלום רב!
לקבלת גישה ורישום משתמש  לצורך גישה להדרכות הרשות, הנך מתבקש לפתוח
חשבון חדש באתר זה.
לכל אחד מההדרכות הספציפיות שבתשלום  יידרש גם
"מפתח רישום /סיסמא" שתצטרך
מאוחר יותר.     

להלן שלבי פתיחת החשבון:

1. מלא את הפרטים בטופס חשבון חדש בפרטים שלך, שים לב, פרטים אלו הם הפרטים שיזהו מאוחר יותר את ביצועיך לצורך קבלת אישור השתתפות והוכחה ליעילות ההדרכה בה לקחת חלק.

2. דואר אלקטרוני יישלח מיידית לכתובת הדואר האלקטרוני שהוגדר בחשבונך (אם לא נמצא, נא לחפש גם בדואר הזבל או הספאם). 

3. יש לאשר את המידע באמצעות הקישור לאתר האינטרנט בהודעה שנשלחה בהודעת המייל.

4. חשבונך יאושר ואתה מחובר כמשתמש באתר.

5. בחר את הקורס בו תרצה להשתתף.

6. ככול שהנך מתבקש לספק "מפתח רישום/ סיסמא" השתמש בסיסמא שניתנה לך.

7. עתה בידך גישה  להדרכה לה בוצע רישום. מעתה והלאה כל שתצטרך בכדי להתחבר ולהיכנס להדרכה שנרשמת הוא שם המשתמש שלך והסיסמה (בטופס המופיע בדף זה). הגישה להדרכה ותוקף הסיסמא תוגדר לתקופת זמן מוגדרת, בהתאם לאורך ומורכבות ההדרכה.

8. תכני הדרכה המפורסמים באתר הרשות מסומנים כמוגנים בזכויות יוצרים על כל המשתמע מכך, על פי כל דין.